__________________________________________

Wubaro levert met grensverleggende innovaties

Wubaro is opgericht door mensen die al jaren geleden de basis hebben gelegd voor de gasvrije cv-ketel. Onderzoek en samenwerking met internationale partners en een jarenlange testperiode hebben geleid tot een revolutionair product. Achter Wubaro staat een team van internationale deskundigen. Doel van Wubaro is om bij te dragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wubaro levert met grensverleggende innovaties een bijdrage aan een schonere toekomst. Dat vereist ook bijzondere aandacht van ons team met een focus op de mens, zijn sociale omgeving, het milieu en eerlijke beloning. Zo draagt Wubaro bij aan een duurzame samenleving waarbij de mens centraal staat. Het personeelsbeleid van Wubaro streeft ernaar om zich te richten op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goed voorbeeld is het huidige project van Wubaro, waar wordt samengewerkt met opleidingsinstituten die banen bieden aan jongeren van alle lagen van de samenleving, mensen met een handicap en etnische achtergronden.

Werkplek voor iedereen

Wubaro streeft naar een werkplek voor iedereen en past daar haar productiefaciliteiten en strategische personeelsplanning op aan. We gaan jongeren, mantelzorgers, ouderen en ook mensen met een beperking een kans geven. Hierin zoeken we samenwerking met gemeenten, provincies en het Rijk. Daar waar dat kan gaan wij ook projecten ondersteunen die zich bezig houden met mensen die het minder hebben getroffen in het leven.

__________________________________________

Over ons

Wubaro levert met grensverleggende innovaties een bijdrage aan een schonere toekomst waarbij de mens centraal staat.

Missie

Wubaro wil bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Aanbod

Wubaro richt zich op duurzame warmte en koude oplossingen voor gebouwen.

Close Menu